Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2010 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki2794,255,0139,71
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki2794,256,0167,66
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki2794,257,0195,60
Jednego zatrudnionego na pełen etat2794,2537,51047,84
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach2794,2550,01397,13
Każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy2794,256,25174,64
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%2794,2537,5 + 6,251222,48

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01