Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2006-01-01 do 2006-12-31

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2006 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki2038,005,0101,90
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki2038,006,0122,28
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki2038,007,0142,66
Jednego zatrudnionego na pełen etat2038,0037,5764,25
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach2038,0050,01019,00
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%2038,0037,5 + 6,25891,63

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01