Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2005-01-01 do 2005-12-31

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2005 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki1955,325,097,77
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki1955,326,0117,32
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki1955,327,0136,87
Jednego zatrudnionego na pełen etat1955,3237,5733,25
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach1955,3250,0977,66
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%1955,3237,5 + 6,25855,46

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01