Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2004-01-01 do 2004-12-31

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2004 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki1855,155,092,76
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki1855,156,0111,31
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki1855,157,0129,86
Jednego zatrudnionego na pełen etat1855,1537,5695,68
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach1855,1550,0927,57
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%1855,1537,5 + 6,25811,63

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01