Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2003-01-01 do 2003-12-31

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2003 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki1803,94590,20
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki1803,946108,24
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki1803,947126,28
Jednego zatrudnionego na pełen etat1803,9437,5676,48
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach1803,9450,0901,97
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%1803,9437,5 + 6,25789,23

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01