Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Okres obowiązywania: od 2014-01-01 do 2020-08-04

Odpis na Z.F.Ś.S. w 2014 r. przypadający naPodstawa (zł)Odpis
podstawowy (w %)
Odpis
podstawowy (zł)
Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki2.917,145,0145,86
Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki2.917,146,0175,03
Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki2.917,147,0204,20
Jednego zatrudnionego na pełen etat2.917,1437,51093,93
Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach2.917,1450,01.458,57
Każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy2.917,146,25182,32
Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25%2.917,1437,5 + 6,251.276,25

Wskaźniki archiwalne:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01