Osoba Fizyczna

Okres obowiązywania: od 2013-01-01 do 2020-08-04

Podatek wynosiObowiązuje od
(do 85.528): podatek wynosi 18% podstawy obliczenia minus kwota 556 zł 02 gr

(ponad 85.528): podatek wynosi 14.839,02 gr + 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł.
2013-01-01

Wskaźniki archiwalne:

Osoba Fizyczna 2012-01-01
Osoba Fizyczna 2011-01-01
Osoba Fizyczna 2010-01-01
Osoba Fizyczna 2009-01-01
Osoba Fizyczna 2008-01-01
Osoba Fizyczna 2007-01-01
Osoba Fizyczna 2006-01-01
Osoba Fizyczna 2005-01-01
Osoba Fizyczna 2004-01-01
Osoba Fizyczna 2003-01-01
Osoba Fizyczna 2002-01-01
Osoba Fizyczna 2001-01-01