Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Okres obowiązywania: od 2014-10-09 do 2020-08-04

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Obniżona stawka wynosi 75% stawki pełnej.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)Obowiązuje od
6 %2014-10-09

Wskaźniki archiwalne:

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-07-04
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-06-06
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-05-09
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-03-07
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-02-07
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2013-01-10
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2012-12-06
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2012-11-08
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2012-05-10
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-06-09
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-05-12
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-04-06
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-01-20
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2010-11-09
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2009-06-25
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2009-03-26
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2009-02-26
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2009-01-28
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 2009-01-01