Zasiłki

Okres obowiązywania: od 2015-11-01 do 2020-08-04

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Rodzaj zasiłkuObowiązuje odKwota (zł)Wyszczególnienie
Rodzinny2016-11-0195 złmiesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia
Rodzinny2016-11-01124 złmiesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat
Rodzinny2016-11-01135 złmiesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2009-11-0180 złna trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-01400 złopieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-01170 złsamotne wychowanie dziecka ( nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci )
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-01250 złsamotne wychowanie dziecka niepełnosprawnego ( nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci )
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-0160 złkształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-0180 złkształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-011.000 złurodzenie dziecka od 2006 r.
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-01100 złz tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego (wypłacana jednorazowo we wrześniu)
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-0150 złpodjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła)
Dodatki do zasiłku rodzinnego2009-11-0190 złpodjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła)
"Becikowe"2013-01-011000 złjednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922 zł )
Pielęgnacyjny2015-01-011.200,00 złświadczenie pielęgnacyjne
Pogrzebowy2011-03-014.000 zł Zasiłek pogrzebowy
Dla bezrobotnych2014-06-01831,10 zł100% (staż od 5 lat do 20 lat) pierwsze 3 miesiące posiadanie prawa do zasiłku
Dla bezrobotnych2014-06-01652,60 zł100% (staż od 5 lat do 20 lat) kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku

Wskaźniki archiwalne:

Zasiłki 2014-05-01
Zasiłki 2013-07-01
Zasiłki 2013-06-01
Zasiłki 2013-01-01
Zasiłki 2012-11-01
Zasiłki 2012-06-01
Zasiłki 2011-11-01
Zasiłki 2011-06-01
Zasiłki 2010-12-01
Zasiłki 2010-09-01
Zasiłki 2010-06-01
Zasiłki 2010-03-01
Zasiłki 2010-01-01
Zasiłki 2009-12-01
Zasiłki 2009-11-01
Zasiłki 2009-09-01
Zasiłki 2009-06-01
Zasiłki 2009-03-01
Zasiłki 2008-12-01
Zasiłki 2008-09-01
Zasiłki 2008-06-01
Zasiłki 2008-03-01
Zasiłki 2007-12-01
Zasiłki 2007-09-01
Zasiłki 2007-06-01
Zasiłki 2007-03-01
Zasiłki 2006-12-01
Zasiłki 2006-09-01
Zasiłki 2006-06-01
Zasiłki 2006-03-01
Zasiłki 2006-02-09
Zasiłki 2005-12-01
Zasiłki 2005-09-01
Zasiłki 2005-06-01
Zasiłki 2004-06-01
Zasiłki 2004-05-01