Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2005-05-01 do 2005-05-31

Dokonywanie lub przyjmowanie zapłat, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Obowiązuje odKurs średni euro wg NBP z ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc obowiązywaniaRównowartość 15 000 euro w zł
2005-05-014,275664.134,00 zł

Wskaźniki archiwalne:

Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2017-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2016-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2015-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2014-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2012-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2011-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2010-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2009-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2008-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2007-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2006-01-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-12-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-11-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-10-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-09-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-08-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-07-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-06-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-05-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-04-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-03-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-02-01
Zapłaty gotówkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej 2005-01-01