Odliczenia od podatku

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2010-01-01 do 2011-12-31

Odliczenia od podatku 2010-01-01
RodzajLimitZeznanie
Ulga prorodzinna92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję albo sprawował opiekę - nie więcej niż 1.112,04 zł rocznie na każde dzieckoPIT-36, PIT-37
Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotneWpłacona kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składkiPIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-28 PIT-16A
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe. 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38 PIT-28
Zapłacony za granicą podatek dochodowyNie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagranicznyPIT-36, PIT-36L PIT-28, PIT-38

Wymagane dokumenty

Ulga/Odliczenie Wymagane dokumenty
Abolicyjna
 • dokumenty dotyczące podatku zagranicznego
 • dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego
Dawne mieszkaniowe
 • dokumenty określone w przepisach w czasie obowiązywania poszczególnych ulg
 • zeznania roczne, w których wykazano kwotę do przeniesienia
Podatek zagraniczny
 • dowód zapłaty podatku
 • dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego
Pomoc domowa
 • potwierdzona umowa aktywizacyjna
 • dowód zapłaty składek ZUS
Prorodzinna
 • dowód posiadania (urodzenia, wychowywania, adopcji) dziecka
 • odpisy wyroków rozwodowych, separacyjnych, w sprawach o opiekę itp.
Składki ZUS
 • dowód wpłaty / przelewu na rachunek ZUS
Uczniowska
 • decyzja z urzędu skarbowego
Wpłata 1%
 • warto posiadać dowód złożenia zeznania rocznego w terminie
Zwrot VAT
 • faktury VAT oraz dowody zapłaty
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie, kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy

Wskaźniki archiwalne:

Odliczenia od podatku 2012-01-01
Odliczenia od podatku 2010-01-01
Odliczenia od podatku 2009-01-01
Odliczenia od podatku 2008-01-01