Odliczenia od podatku

Przeglądasz wskaźniki archiwalne

Okres obowiązywania: od 2008-01-01 do 2008-12-31

Odliczenia od podatku 2008-01-01
RodzajLimitZeznanie
Kontynuujący sprzed 2002 r. duża ulga budowlanaNiezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r.PIT-36 PIT-37 PIT-28
Kontynuujący sprzed 2002 r kasa mieszkaniowa30% wydatków, nie więcej, niż 12.772,20 zł PIT-36 PIT-37 PIT-28
Kontynuujący sprzed 2004 r. ulga uczniowskaKwota wg decyzji max. 4.896,18 zł (nauka do 24 m-cy), 8.160,31 zł (nauka pow. 24 m-cy). Kwoty te nie będą w przyszłych latach waPIT-36 PIT-37 PIT-28
Kontynuujący sprzed 2006 r. ulga remontowaNiezrealizowane ulgi, wykazane w PIT za 2007 r.PIT-36 PIT-37 PIT-28
Ulga odsetkowa - prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza w 2008 r. - kwoty 212.870 złPIT-36, PIT-37, PIT-28
1% na rzecz organizacji pożytku publicznego1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpłaconych przez podatnika 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28
Ulga prorodzinnaKwota 1.173,70 zł na każde dzieckoPIT-36, PIT-37
Ulga abolicyjnaRóżnica między podatkiem obliczonym wg metody odliczenia proporcjonalnego, a wg metody wyłączenia z progresjąPIT-36, PIT-37, PIT-28
Skłądka ZUS na ubezpiczenie zdrowotneWpłacona kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składkiPIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28
Zapłacony za granicą podatekNie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagranicznyPIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38

Wymagane dokumenty

Ulga/Odliczenie Wymagane dokumenty
Abolicyjna
 • dokumenty dotyczące podatku zagranicznego
 • dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego
Dawne mieszkaniowe
 • dokumenty określone w przepisach w czasie obowiązywania poszczególnych ulg
 • zeznania roczne, w których wykazano kwotę do przeniesienia
Podatek zagraniczny
 • dowód zapłaty podatku
 • dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego
Pomoc domowa
 • potwierdzona umowa aktywizacyjna
 • dowód zapłaty składek ZUS
Prorodzinna
 • dowód posiadania (urodzenia, wychowywania, adopcji) dziecka
 • odpisy wyroków rozwodowych, separacyjnych, w sprawach o opiekę itp.
Składki ZUS
 • dowód wpłaty / przelewu na rachunek ZUS
Uczniowska
 • decyzja z urzędu skarbowego
Wpłata 1%
 • warto posiadać dowód złożenia zeznania rocznego w terminie
Zwrot VAT
 • faktury VAT oraz dowody zapłaty
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie, kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy

Wskaźniki archiwalne:

Odliczenia od podatku 2012-01-01
Odliczenia od podatku 2010-01-01
Odliczenia od podatku 2009-01-01
Odliczenia od podatku 2008-01-01