Odliczenia od dochodu

Okres obowiązywania: od 2014-01-01 do 2020-08-04

Odliczenia od dochodu 2012-01-01
RodzajLimitZeznanie
Odliczenie składek ZUS na ubezpieczenia społeczneW wysokości dokonanej wpłaty - bez limituPIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28
Darowizny na cele pożytku publicznegoW wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochoduPIT-36 PIT-37 PIT-28
Ulga odsetkowa - prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza w 2012 r. - kwoty 325.990 złPIT-36, PIT-37, PIT-28
Ulga rehabilitacyjna: opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością2.280,00 złPIT-36, PIT-37, PIT-28
Ulga rehabilitacyjna: używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa2.280,00 złPIT-36, PIT-37, PIT-28
Ulga rehabilitacyjna: utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika2.280,00 złPIT-36, PIT-37, PIT-28

Wymagane dokumenty

Ulga/Odliczenie Wymagane dokumenty
Darowizny
 • dowody wpłaty/przelewu na rachunek bankowy dla organizacji czy na cele kultu religijnego, albo
 • dodatkowo pokwitowanie i sprawozdanie w przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych
 • zaświadczenie o wartości ekwiwalentu za krew oraz oświadczenie o przyjęciu krwi
Dawne mieszkaniowe
 • dokumenty określone w przepisach w czasie obowiązywania poszczególnych ulg
 • zeznania roczne, w których wykazano kwotę do przeniesienia
Internet
 • dowody wpłaty i
 • faktury VAT
Nienależne świadczenia
 • dowód dokonania zwrotu świadczenia albo potrącenia przez płatnika
 • dowód opodatkowania (np. PIT)

Nowe technologie

 • dowód poniesienia wydatku
 • opinia niezależnej jednostki naukowej
Rehabilitacja
 • dowody poniesienia wydatków, z wyjątkami:
 • opłacenie przewodnika, utrzymanie psa przewodnika oraz używanie samochodu osobowego - nie potrzeba żadnych dokumentów
Składki ZUS
 • dowód wpłaty / przelewu na rachunek ZUS
Strata
 • zeznanie roczne, w którym stratę wykazano
 • w zasadzie księgi za rok poniesienia straty (okres nieprzedawniony)

Wskaźniki archiwalne:

Odliczenia od dochodu 2012-01-01
Odliczenia od dochodu 2010-01-01
Odliczenia od dochodu 2009-01-01
Odliczenia od dochodu 2008-01-01