Pracuję od poniedziałku do piątku, wszystkie soboty w miesiącu mam wolne. Jeżeli 1 listopada (święto) przypadło w sobotę

Pracuję od poniedziałku do piątku, wszystkie soboty w miesiącu mam wolne. Jeżeli 1 listopada (święto) przypadło w sobotę czy pracodawca powinien udzielić mi wolnego dnia w dzień dla mnie roboczy?

Według art. 129 § 1 kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (oczywiście w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym czterech miesięcy). Jednakże zgodnie z art. 138 § 1 kodeksu pracy, niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

Nie jest więc dopuszczalna stosowana przez niektórych pracodawców praktyka, według której, jeżeli święto przypada w dni robocze – nie skraca to tygodnia pracy i pracownik musi przepracować całe pięć dni o których mówi art. 129 § 1 kodeksu pracy.

W uchwale Sądu Najwyższego z 14 listopada 2001r. sędziowie wyczerpująco odpowiedzieli na pytanie: czy w przypadku wystąpienia święta w innym dniu niż niedziela zmniejsza się wymiar czasu pracy czy też obowiązuje zasada pięciodniowego dnia pracy. Sędziowie SN w uchwale stwierdzili, że wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy (według art. 138 § 1 kodeksu pracy) w innym (niż niedziela) dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym zmniejszenie liczby dni – a co za tym idzie, godzin pracy.

W przypadku zatrudnienia od poniedziałku do piątku z wszystkimi sobotami wolnymi mamy do czynienia ze stałym rozkładem pracy. W takiej sytuacji pracodawca musi udzielić dnia wolnego od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym w innym dniu zwyczajowo roboczym. Oczywiście ma to tylko miejsce jeżeli święto wypada w sobotę.

Termin udzielenia dnia wolnego jest uzależniony od okresu rozliczeniowego w danej firmie. Jeżeli jednak okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, to dzień wolny powinien być udzielony w jakimkolwiek dniu miesiąca w którym przypada święto w sobotę. Jeżeli jednak okres rozliczeniowy jest dłuższy to pracodawca musi wskazać taki dzień w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc ze świętem przypadającym w sobotę.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS