Czy w związku z likwidacją ulgi remontowej od 2004 r., aby z niej skorzystać musiałem ponieść wydatek już w 2003 r.

Stan prawny: 
12/2005

Nie, ulga remontowo-modernizacyjna jest ulgą trzyletnią. Rok 2003 jest pierwszym rokiem z kolejnego trzyletniego okresu. Stąd też podatnik może dokonywać odliczeń w każdym z trzech lat obowiązywania ulgi, tj. w okresie 2003-2005. Zatem wydatek może być poniesiony po raz pierwszy np. w 2005 r. Prawa nabyte do ulgi gwarantuje art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956).

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS