Odliczenie podatku VAT od zakupu motocykla

Stan prawny: 
08/2004

W prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej muszę często się szybko przemieszczać po mieście. Z tego powodu kupiłem na firmę motocykl, którym (jeżeli pogoda na to pozwala) poruszam się po mieście i załatwiam sprawy swojej firmy. W tym roku chciałbym zmienić motocykl na nowy. Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od jego zakupu i od paliwa, skoro ustawa o VAT ogranicza tylko odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych?
Muszę niestety Pana zmartwić, gdyż Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. wyraźnie wskazuje w art. 86 ust. 3, że w przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru … (tu następuje definicja) … kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze … - nie więcej jednak niż 5.000 zł. Niestety motocykle, zgodnie z prawem ruchu drogowego są uznawane za pojazdy samochodowe i na tą definicję powołuje się także Ministerstwo Finansów. Tak więc nie ma niestety możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu motocykla w 100% a jedynie w 50%, lecz nie więcej niż 5000 zł.
Analogicznie, w związku z powyższym nie ma także możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do motocykla. Wynika to z art. 88 ust 1 pkt 3. Ustawy o podatku od towarów i usług.
Jeżeli jednak motocykl służy prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej i nie jest wykorzystywany do celów prywatnych, to poniesienie wydatków na części zamienne, przeglądy gwarancyjne oraz inne wydatki eksploatacyjne nie są obarczone powyższym ograniczeniem. Tak więc od innych wydatków (innych niż zakup motocykla lub zakup paliwa), związanych z utrzymaniem motocykla, będącego środkiem trwałym firmy może Pan odliczać podatek VAT w całości. Jedyne ograniczenie odliczenia podatku VAT w tym przypadku (zgodnie z art. 90 Ustawy) dotyczy sytuacji, gdyby służyły one sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej lub nie objętej VAT.