Kłopoty z kosztami marketingu

Stan prawny: 
08/2002

Na początek zdefiniujmy pojęcie marketingu. Często pojęcie to bardzo błędnie zawężane jest do działań reklamowych. Tak naprawdę marketing – to między innymi działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku i wiele działań ukierunkowanych na zwiększanie sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Podstawowym celem marketingu powinno być przystosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków gospodarki rynkowej a także oddziaływanie na rynek czy też kształtowanie tego rynku. Z racji jednoznacznego określenia w ustawach o podatku dochodowym, iż wszelkie koszty powinny być powiązane z celem osiągnięcia przychodu, cel ten, także przy ponoszeniu kosztów usług marketingowych powinien być osiągany lub co najmniej powinien być realnie zakładany do osiągnięcia. Dlatego też usługi marketingowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, iż właśnie te działania doprowadziły do zwiększenia sprzedaży czy podpisania konkretnej umowy. Należy jednak określić jakie działania wchodziły w skład przedmiotowych usług marketingowych i wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wykonanymi usługami marketingowymi a wielkością osiągniętego przychodu.

Aby dany koszt mógł zostać uznany za koszt podatkowy należy wykazać nie tylko jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale także jego wpływ na osiągnięcie większego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest późniejsze osiąganie przychodów, a także umocnienie czy zachowanie źródła przychodów. Racjonalność wydatków związanych z usługami marketingowymi dotyczy głównie (co zawsze podkreśla w sprawach spornych orzecznictwo sądowe) związku pomiędzy wielkością wydatków na ten cel a ich jakością i skutkami, które wywołują.

 

Należy także pamiętać, iż jest to sfera usług, która jest bardzo trudna do zbadania, gdyż skutkiem nawet najlepiej skonstruowanej kampanii marketingowej może być fiasko przedsięwzięcia, jeżeli usługa nie będzie wykonana w pełni profesjonalnie. Pamiętając o tym, iż usługi te nie należą do tanich, nie dziwi fakt, że racjonalność dużych wydatków na te cele budzi wątpliwości organów skarbowych i jest źródłem sporów w postępowaniu podatkowym w przypadkach, gdy powyższe usługi nie przynoszą spodziewanych efektów w zwiększeniu przychodów a pośrednio dochodów i oczywiście wpływów do kasy państwowej z tytułu podatków. Z uwagi na umacniające się orzecznictwo sądowe, jak wspomniałem wyżej, wszelkie usługi marketingowe radzę dokładnie dokumentować i szczegółowo wykazywać ich powiązanie z uzyskiwanymi przychodami czy podpisywanymi kontraktami. Życzę dobrej pamięci oraz odrobiny weny twórczej tym, którzy nie pomyśleli o tym wcześniej.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS