Zakup samochodu osobowego do działalności gospodarczej

Stan prawny: 
08/2002

Chciałbym kupić samochód osobowy do firmy. Jako właścicielowi firmy jest mi niezbędny do załatwiania interesów w Polsce. Zastanawiam się czy kupić go prywatnie, na firmę czy może w leasing? Jaki sposób będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia podatkowego?

W większości przypadków, jeżeli firma osiąga duże dochody, najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się leasing, z uwagi na przyśpieszony w stosunku do amortyzacji okres obciążania kosztów wartością rat leasingowych a więc odniesienie w koszty równowartości samochodu w dużo krótszym okresie. Jednakże w przypadku leasingu samochodu osobowego nie jest to takie proste. Koszty czynszu najmu lub rat leasingu operacyjnego takiego samochodu (a także wszelkich kosztów jego użytkowania) są ograniczone przez art. 23 ust.1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych oraz odpowiedni art. 16 ust.1 pkt 51 Ustawy o podatku od osób prawnych do wartości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 km przebiegu określonej w odrębnych przepisach z uwagi na fakt, iż samochód nie stanowi własności leasingobiorcy. W celu ustalenia tegoż faktycznego przebiegu pojazdu, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wg określonego wzoru. W przypadku dużych czynszów leasingowych może mieć Pan trudności z zaliczeniem części kosztów użytkowania takiego samochodu osobowego w koszty uzyskania przychodu. W takich przypadkach często przebieg pojazdu razy stawka za 1 km są jednak dużo mniejsze od faktycznych wydatków w połączeniu z wartością czynszu leasingowego. Zdecydowanie odradzam ten sposób rozwiązania problemu z uwagi na dużą pracochłonność związaną z możliwością zaliczenia wydatków na ten samochód w koszty. Pomijam tu fakt pewnego ryzyka, jakie wiąże się z leasingiem samochodu, ale w tym miejscu odsyłam do rozmów z firmami leasingowymi. Można oczywiście prywatnie nabyć tenże samochód, lecz to zasadniczo sytuacji nie zmienia w stosunku do poprzedniego rozwiązania, gdyż i w tym przypadku będzie trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Według mnie, w przypadku samochodu osobowego, najlepszym rozwiązaniem jest zakup tegoż samochodu i wprowadzenie go ewidencji środków trwałych i to bez względu na to czy zakup ten będzie kredytowany czy też nie. Jak każde rozwiązanie w sferze związanej z podatkami ma to swoje minusy. Pierwszy podstawowy minus to okres odpisywania wartości samochodu w koszty to 5 lat. Kolejny to ograniczenie wynikające z art. 23 ust.1 pkt 4 i pkt. 47, czyli ograniczenie kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów ubezpieczenia samochodu do wartości nie przekraczającej równowartości 20.000 EURO. Istnieje pomimo to jeden podstawowy plus – nie mamy obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, co znacznie ułatwia nam bieżące użytkowanie samochodu i oszczędza czas, którego przy prowadzeniu działalności i tak ciągle brakuje. W tym miejscu nie można zapomnieć o dwóch wskazówkach: po pierwsze samochód musi służyć tylko i wyłącznie działalności gospodarczej (dlatego najlepiej posiadać drugi do celów prywatnych); po drugie wszelkie wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego powinny być bezwzględnie oznaczone numerem rejestracyjnym tegoż samochodu.

Podstawowa zmiana polega na tym, iż czynsz leasingowy samochodów osobowych nie podlega ograniczeniu do wartości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu, oczywiście przy zachowaniu pewnych warunków, wymienionych w Art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niestety pozostałe koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego, także leasingowanego, podlegają limitowaniu zgodnie art. 23 ust.1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednim art. 16 ust.1 pkt 51 Ustawy o podatku od osób prawnych do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu, a także zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 47 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o ograniczeniu kosztów ubezpieczenia samochodu do wartości nie przekraczającej równowartości 20.000 EURO.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS