Nowy system wskaźników

Informujemy, iż jesteśmy w czasie wdrażania nowego systemu wprowadzania i wyświetlania danych wskaźników.
Wersja testowa nowych wskaźników jest dostępna pod tymczasowym adresem http://www.indeks.com.pl/wsk/