VAT-REF - nowa usługa Kancelarii Doradztwa Podatkowego INDEKS

Od 1-07-2012 nasza Kancelaria uruchomiła nową usługę - przygotowywanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej.

Usługa VAT-REF (VAT Refaund - zwrot VAT) polega na przygotowaniu i przesłaniu wniosku (VAT-REF) za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego do zagranicznego urzędu skarbowego w celu otrzymania zwrotu zapłaconego podatku VAT w innym kraju Unii Europejskiej

Procedura ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej przebiega za pomocą elektronicznych środków komunikacji (bez użycia papieru). Możliwe jest złożenie wyłącznie elektronicznego wniosek VAT-REF wraz ze skanami dokumentów, na podstawie których wnioskuje się o zwrot podatku VAT.

Kompleksowa usługa obejmuje przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF wraz z zeskanowanymi dokumentami, złożenie wniosku w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego urzędu skarbowego, a także monitorowanie rozpatrywania wniosku, składanie dodatkowych wyjaśnień.

Zwrot VAT dotyczy wszystkich zakupów (wydatków) dokonywanych w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Każdy z krajów członkowskich UE posiada własne regulacje za co zwracany jest podatek VAT.

Najczęściej zwrot VAT dotyczy:

• zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów,

• napraw samochodów, zakupu części zamiennych i akcesoriów samochodowych,

• kosztów noclegu i posiłków,

• zakupu towarów handlowych,

• kosztów udziału w targach, szkoleniach, wystawach, itp.,

• zakupu sprzętu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej (maszyn i urządzeń),

• zakupu towarów luksusowych.

Wydatek powinny być udokumentowane fakturą VAT z pełnymi danymi polskiej firmy (w tym numer VAT-UE). W niektórych krajach możliwy jest jednak również zwrot VAT na podstawie posiadanych paragonów.

Dotyczy to zwłaszcza zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów oraz zakupów dokonywanych na stacjach paliw.

Termin na złożenie wniosku - do 30 września roku następującego, po roku, w którym dokonano zakupów. Możliwość składania wniosku raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał.

O zwrot VAT może wystąpić każda firma - bez względu na branżę w której działa - pod warunkiem, że spełnia następujące warunki:

• jest czynnym płatnikiem VAT w Polsce,

• dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce ( lub stosuje proporcję w rozliczeniu VAT w Polsce),

• nie posiada siedziby w kraju zwrotu,

• nie posiada numeru NIP w kraju zwrotu - czyli nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w kraju zwrotu,

• poniosła wydatki w innym kraju zwrotu - związane z działalnością gospodarczą (więcej szczegółów tutaj)

WAŻNE: status czynnego płatnika VAT w Polsce musi być nadany przed datą pierwszego zakupu za granicą.

W celu wystąpienia o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej niezbędne są:

1. dokumenty formalnych firmy występującej o zwrot VAT:

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- zaświadczenie REGON,

- zaświadczenie o nadaniu numeru VAT lub statusie czynnego płatnika VAT (druk VAT5)

2. dane rachunku bankowego, na który dokonany ma być zwrot VAT

- pełna nazwa rachunku bankowego wraz z numerem IBAN oraz walutą w jakiej prowadzony jest rachunek.

Rachunek bankowy musi być zgłoszony w urzędzie skarbowym.

3. ogólna informacja (wartości zbliżone, poglądowe) dotyczące:

- kwoty zwrotu VAT,

- nazwy państw zwrotu,

- ilości faktur i paragonów,

- przedmiocie zwrotu.

Powyższe dane będą podstawą do wyceny usługi polegającej na sporządzeniu wniosku o zwrot VAT.

Koszt usługi to 5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur oraz 15% zwrotu, przy zwrotach na podstawie paragonów. Stosujemy minimalną opłatę za powyższą usługę, w zależności od ilości dokumentów.