Konsekwencje przerejestrowania samochodu ciężarowego „z kratką” na osobowy w podatku VAT

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu i do wykonywania tej działalności używam samochodu ciężarowego z „kratką”, będącego środkiem trwałym mojej firmy. Po 1 maja b.r. nie mogę jednak odliczać podatku VAT od zakupionego paliwa, z uwagi na fakt, iż wydana homologacja tego samochodu nie spełnia wymagań stawianych przez nową ustawę o VAT. Czy wobec tego mogę przerejestrować samochód z ciężarowego na osobowy i jakie będą tego następstwa podatkowe? Zaznaczam, że VAT naliczony od zakupu tego samochodu odliczyłem w całości.

Na początek musimy wyjść od ustalenia stanu faktycznego. Z zadanego pytania wnioskuję, że samochód został zakupiony już kilka miesięcy wstecz i przez ten czas służył do prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro podatek VAT został odliczony, to znaczy że działalność ta prowadziła do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pańskie pytanie, wbrew pozorom nie jest proste, gdyż brak jest w ustawie odpowiednich przepisów przejściowych, które by regulowały to zagadnienie, które bądź co bądź wprowadziło poważne zamieszanie w możliwościach odliczenia podatku VAT, jakie dawał zakup samochodu ciężarowego „z kratką”.

Z analizy Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. wynika, że taka zmiana rodzaju pojazdu, należącego do środków trwałych firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 oraz 6-8 Ustawy, gdyż w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z dostawą towaru ani usługi. Zmiana rodzaju pojazdu nie podlega opodatkowaniu także na podstawie art. 29 ust 1. Ustawy a tym bardziej nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust 1 pkt 2 Ustawy. Zdarzenie to nie generuje bowiem obrotu, który jest podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust 1 Ustawy a tym bardziej nie stanowi o zaprzestaniu działalności gospodarczej. W tym przypadku nie można też mówić o próbie obejścia prawa podatkowego, gdyż samochód służył przez co najmniej pół roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży opodatkowanej.

Jeżeli samochód faktycznie służy tylko do wykonywania prowadzonej przez Pańską firmę działalności gospodarczej i nadal będzie służył, tylko i wyłącznie do tego, to przerejestrowanie samochodu z ciężarowego na osobowy, nawet przy zwiększeniu ilości miejsc do przewożenia osób, nie będzie powodowało obowiązku korekty podatku naliczonego, który został wcześniej odliczony przy jego zakupie. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że gdyby samochód wtedy był zakupiony jako osobowy, to nie byłoby możliwości takiego odliczenia. Liczy się stan faktyczny i stan prawny. Wówczas, samochód był ciężarowy i takie odliczenie, zgodnie z ówczesnymi przepisami podatkowymi należało się bezspornie, jeżeli samochód posiadał odpowiednią homologację, spełniającą warunki ustawy o VAT.

Jest natomiast rzeczą oczywistą, że w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu, nie będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT tej sprzedaży na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 Ustawy, gdyż przy jego zakupie przysługiwało Panu prawo odliczenia podatku naliczonego.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS