Formularze do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

pdf Do prawidłowego działania interaktywnych formularzy (w plikach PDF), niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader w wersji CE (polska wersja językowa). Oprogramowanie Adobe Acrobat Reader jest dostępne na stronie internetowej: www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html.
MF Pozostałe formularze PIT na stronie:
www.mf.gov.pl

Wybierz typ formularza

ObrazPlik PDFOpis
PIT image
» PIT-2
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania m-cznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT image
» PIT-2A
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania m-cznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osób otrzymujących rentę, emeryturę, studentów
PIT image
» PIT-4R
» Interaktywny
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT image
» PIT-8AR
» Interaktywny
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT image
» PIT-11
» Interaktywny
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT image
» PIT-23
» Interaktywny
Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT image
» PIT-2K
Oświadczenie o wysokości wydatków, związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT image
» PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Rozliczenia roczne

ObrazPlik PDFOpis
PIT image
» PIT-28
» Interaktywny
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT image
» PIT-28AInformacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT image
» PIT-28BInformacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT image
» PIT-36
» Interaktywny
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (działalność gospodarcza, dochody z zagranicy)
PIT image
» PIT-36L
» Interaktywny
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (działalność gospodarcza, opodatkowana podatkiem liniowym 19%)
PIT image
» PIT-37
» Interaktywny
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (dla nie prowadzących działalności gospodarczej)
PIT image
» PIT-38
» Interaktywny
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (akcje, udziały)
PIT image
» PIT-40
» Interaktywny
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT image
» PIT-O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku
PIT image
» PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT image
» PIT-D Informacja oodliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT image
» PIT-ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku